Rodinná vila II. v Říčanech

Rodinná vila s monolitickými pohledovými konstrukcemi na čelní fasádě kombinovanými s bílou strukturovanou omítkou, velkými hliníkovými prosklenými plochami krytými posuvnými panely z tahokovu.

Interiér a detaily domu

Břidlicové dlažby, dubová podlaha, volně stojící krbové těleso přístupné z obou stran, pracovní kuchyňská deska z betonového prefabrikátu.

Majitel nemovitosti

Firmu IPMB jsme si vybrali pro výstavbu rodinného domu před 4 roky. Individuální výstavba je vždy složitý proces, protože investor zpravidla nemá (až na výjimky) s výstavbou velké zkušenosti a tudíž je celý proces pro něho nový a svým způsobem dobrodružný. S IPMB však vše proběhlo bez větších komplikací a k naší spokojenosti, dobrodružství se nekonalo. IPMB uvedlo velmi kvalitní práci, vše v rámci domluvených termínů a odsouhlasenému rozpočtu. Díky svým zkušenostem a přístupu nám IPMB ušetřila řadu starostí a přispěla radou k praktickému dotažení projektovaných řešení. Pokud bychom snad ještě stavěli další dům, tak bychom neváhali IPMB přizvat ke spolupráci již v projektové fázi pro konzultaci praktických řešení z pohledu proveditelnosti, praktičnosti používání a v neposlední řadě též nákladů. Výběr firmy IPMB bylo z našeho pohledu velmi dobré rozhodnutí a neváhali bychom stavět s IPMB znovu. Jan a Jana Stehlíkovi


Architektonické studio

Stavba rodinného domu se nachází v okrajové části centra města Říčan. Místo je dobře dostupné, je situováno v lokalitě se zástavbou rodinných domů, v blízkosti se nachází také nová výstavba bytových domů. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou, přibližně obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 11,9 x 16,8 m. Součástí objektu solitérního rodinného domu je jednopodlažní garáž půdorysných rozměrů 6,3 x 9,0 m. Vstup na pozemek a vjezd do garáže jsou situovány z jihovýchodní strany z veřejné komunikace. Přízemí rodinného domu je určeno pro prostory obývacího pokoje, kuchyně, pokoje pro hosty, TV místnosti, technické místnosti, chodby, zádveří, šatny, WC, garáže a skladu. Ve 2. podlaží jsou umístěny prostory ložnice, dětských pokojů, šaten, chodby, lázně, sauny, koupelny a kotelna. Obě podlaží jsou mezi sebou propojena dvouramenným schodištěm. Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní osvětlení je doplněno umělým bodovým osvětlením. Objekt rodinného domu a garáže jsou ústředně vytápěné podlahovým topením, jako zdroj v domě je tepelné čerpadlo. Obvodové a střední nosné zdivo objektu rodinného domu je navrženo z keramických cihelných bloků v kombinaci s ocelovými sloupy. Část obvodového pláště rodinného domu je navržena z proskleného fasádního systému. Obvodové zdivo garáže a část 2. podlaží je navrženo z pohledového betonu opatřeného transparentním nátěrem. Vodorovné nosné konstrukce rodinného domu a garáže jsou navrženy jako železobetonové monolitické v pohledové úpravě. Podlahové úpravy jsou navrženy z dřevěného masivu a kamenné dlažby.

OK PLAN ARCHITECTS

Foto: Ing. Jaroslav Hejzlar

ročenka 2020 - IPM Building

Objednejte si ročenku pro rok 2020

Pokud se chcete o společnosti IPMB dozvědět víc, rádi vám bezplatně zašleme naši Ročenku.

Aktuální pracovní přiležitosti
u IPM Building