Logo IPM Building

Rodinný dům Světice

Rodinný dům Světice - ipmb.cz
Rodinný dům Světice

Rodinný dům Světice

Tvar vesnického domu je v klasickém provedení se sedlovou střechou s titanzinkovou falcovanou krytinou a jednoduchou bílou štukovou omítkou. Interiér cementové stěrky na podlaze obytné části, dřevěná masívní lepená lávka v patře tvořící galerii, bezrámové zasklení v obývací části, rámové dveře zalícované se zdí.

Rodinný dům Světice - ipmb.cz
Rodinný dům Světice - ipmb.cz

Exteriér

Exteriér

Interiér - ipmb.cz
Interiér

Interiér

Interiér - ipmb.cz
Interiér

Interiér

Interiér - ipmb.cz
Interiér

Interiér

Interiér - ipmb.cz
Interiér

Interiér

Interiér - ipmb.cz
Interiér

Interiér

Cena Grand Prix 2015 - ipmb.cz

Cena Grand Prix 2015

Obec architektů udělila „NÁRODNÍ CENU“ v soutěži GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2015 za architekturu novostavby rodinného domu ve Světicích.

Cena Grand Prix 2015

Obec architektů udělila „NÁRODNÍ CENU“ v soutěži GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2015 za architekturu novostavby rodinného domu ve Světicích.

ARCH. JIŘÍ POLÁČEK

Architekt:

ARCH. JIŘÍ POLÁČEK

Foto: Tomáš Rasl