Rodinná vila Chýnice

Jedná se o třípodlažní stavbu zděné konstrukce s monolitickými stropy, s fasádou v kombinaci břidlicově šedého titanzinku sbíhajícího na fasádu ze střechy, surového modřínu a bílé strukturované omítky v detailu s pohledovým betonem.

Majitel nemovitosti

Když jsem se pustil do vybírání stavební firmy pro svůj budoucí dům, byl jsem vybaven především strašidelnými příběhy svých přátel a pak 5 tipy a následně 5 nabídkami stavebních firem. Přesto, že nabídka IPMB patřila od začátku k těm nejdražším, již profesionalita a srozumitelnost jejího zpracování ukazovala na to, že tahle firma už pár podobně komplikovaných domů stavěla, zatímco pro ostatní jsou některé části projektu španělskou vesnicí. Referenční návštěvy mě pak ujistily o tom, že IPMB je jednou ze dvou firem, se kterými mi dává smysl se domluvit ... A zde mě přes počáteční obavy z takového jednání poprvé příjemně překvapila vysoká profesionalita a vstřícnost Pavla Matyáše... Nebylo to handlování na trhu, kdy jeden spekuluje o tom, kolik má ten druhý ještě vaty a jak moc ten první předstírá, že to potřebuje ještě stáhnout... Šlo o vysoce racionální, fundovanou a otevřenou diskusi o tom, co co stojí, jak se to dá udělat levněji, jaké to má dopady na životnost, vzhled, charakter domu atd. a co by byla a nebyla škoda na záměru architektů měnit... a tak jsme se osobními schůzkami, telefonáty a výměnami Excelových tabulek dobrali k rozpočtu, pod který jsme se mohli podepsat... O tom, že jsem vybral dobře, mě pak ujišťovala každá návštěva stavby a každé setkání s kýmkoliv z IPMB ... To, že se s každým na stavbě domluvíte česky, že stavby vedoucí Martin Nawrath je vysoce zodpovědný profík, se kterým je navíc legrace, a že s Vámi pokaždé úplně každý jedná s respektem a úctou, mi dodalo pocit komfortu a otevřenosti. A tak mi nebylo nepříjemné se na cokoli zeptat, vyjádřit pochybnost, nebo se pídit, jestli něco nemá být jinak, nebo třeba nejde udělat jednodušeji, levněji apod. Nikdy jsem se nesetkal s nepříjemnou reakcí, odmítnutím, nebo odseknutím "typu to se takhle dělá vždycky" apod. ale vždy pouze s věcnou, trpělivou a profesionální odpovědí... A tak z původního předsevzetí, že se na stavbě stavím nejdéle jednou za dva dny, zůstalo jednou za týden nebo dokonce za dva a nebo prostě, když bylo potřeba... No a nakonec mi asi v polovině stavby zavolal mnou najatý nezávislý stavební dozor s větou Já vám nechci tahat zbytečně peníze z kapsy, ten Martin to dělá dobře a nemá smysl, abych tam jezdil tak často.... I ve chvíli, kdy jsem z důvodu zásadní změny mého soukromí řešil, zda ve stavbě pokračovat a v jakém rozsahu, byl Pavel Matyáš opět profesionálním partnerem a podporou v takové diskusi a nikoli bezohledným podnikatelem, kterému je to s podepsanou smlouvou v ruce jedno... A tak jsme i přes tuto komplikaci stavbu dotáhli až ke zcela bezproblémové kolaudaci. Za tři roky bydlení se na domě objevila potřeba jen dvou velmi drobných oprav ze strany Subdodavatelů IPMB, které byly řešeny stejně hladce a bezproblémově, jako celá stavba... No a od rozpočtu, na kterém jsme se na začátku domluvili, jsme se odchýlili o méně než 2%, ve kterých nebyla jediná koruna, kterou bych neschválil či před ní byl postaven jako před hotovou věc. Takže zatímco většina mých přátel dostavěla s tím, že nechtějí už nikdy nic takového zažít, já bych s Pavlem Matyášem, Martinem Nawrathem a IPMB stavěl kdykoli znovu a věřím, že by mě to znovu bavilo... A navíc mi do života přibyli lidé, kterých si hluboce vážím a rád se s nimi setkávám.


Architektonické studio

Pozemek vznikl rozdělením většího celku na parcely určené k zástavbě rodinnými domy. Nachází se na okraji chráněné krajinné oblasti Český Kras. Hlavní vjezd a vstup na pozemek jsou z navrženy z nové komunikace. Stavba je koncipovaná jako patrový rodinný dům se zázemím v zapuštěném suterénu s akcentem na propojení domu se zahradou. Dům je hmotově kompaktní, garáž je k němu přičleněna. Je ukončen sedlovou střechou excentricky usazenou na hlavní hmotě. Dům do zahrady je konzolovitě vynesen a hmota je tak výrazně odlehčena. Důležitým akcentem jsou výhledy do zahrady a krajiny, jemuž je podřízeno i prosklení fasád. Zavěšená fasáda je z navětralého falcovaného šedého titanzinku – VM zink v kombinaci s cedrovým obkladem, stejně tak i střecha je z navětralého titanzinku. Střecha garáře je navržena plochá jednoplášťová fóliová s ozeleněním.

OK PLAN ARCHITECTS

Foto: Jaroslav Hejzlar

ročenka 2020 - IPM Building

Objednejte si ročenku pro rok 2020

Pokud se chcete o společnosti IPMB dozvědět víc, rádi vám bezplatně zašleme naši Ročenku.

Aktuální pracovní přiležitosti
u IPM Building