Vila BOOMERANG u Kolína

Vila půdorysného tvaru bumerangu. Fasáda čelního oblouku z betonových cihel, skleněné zádveří, titanzinková falcovaná krytina, gabionové zdi garáže a oplocení, dřevěné pojezdové žaluzie na fasádě bazénu.

Interiér a detaily domu

Nerezová atypická kuchyně, pohledové betony v interiéru, koberce z kapičkového plechu na vnitřních schodištích, plechové parapety v interiéru, korková lina a bezzárubňové dveře.

Architektonické studio

Dům je postaven v rovině u Kolína. Okolní venkovská rozptýlená zástavba nekladla žádné mimořádné požadavky na projekt, snad jen potřebu co nejvíce oddělit mikrosvět klienta od okolí. Výtvarná, organická koncepce je ovlivněna umístěním objektu na pozemku, vztahem k sousedům, orientací všech obytných místností na jih a vysunutím bazénu do zahrady. Vila se svojí půdorysnou stopou blíží tvaru bumerangu s výrazně přiznávající linií stěny, kterou se vstupuje dovnitř přes skleněný kubus zádveří. Tato stěna je obložena betonovými bloky a svým výrazem definuje jakousi pevnost a stabilitu díla.

arch. Jan Línek

 IPM Building
 IPM Building

Architektonické studio

Dům je postaven v rovině u Kolína. Okolní venkovská rozptýlená zástavba nekladla žádné mimořádné požadavky na projekt, snad jen potřebu co nejvíce oddělit mikrosvět klienta od okolí. Výtvarná, organická koncepce je ovlivněna umístěním objektu na pozemku, vztahem k sousedům, orientací všech obytných místností na jih a vysunutím bazénu do zahrady. Vila se svojí půdorysnou stopou blíží tvaru bumerangu s výrazně přiznávající linií stěny, kterou se vstupuje dovnitř přes skleněný kubus zádveří. Tato stěna je obložena betonovými bloky a svým výrazem definuje jakousi pevnost a stabilitu díla.

arch. Jan Línek

ročenka 2018 - IPM Building

Ročenka 2018

Pro všechny zájemce o naše stavby jsme připravili Ročenku 2018, kde jsme shrnuli to nejzajímavější z několika projektů a napsali několik článků o tom, jak realizujeme atypické stavby.

Další realizace

Prohlédněte si více našich realizací