Public relation

Reference

Rodinný dům, Měchenice

Ke spolupráci se stavební firmou IPMB mě přivedlo doporučení architektonické kanceláře OK Plan Architects, kteří mi dali kontakt na pět, či šest firem se kterými již předtím na stavbách moderních domů úspěšně spolupracovali a nechali výběr čistě na mně. Již z prvních reakcích oslovených kandidátů se nechalo vzdáleně vytušit, jak by asi budoucí spolupráce vypadala a šíře výběru se velmi rychle zúžila prakticky na pouhé dvě firmy. Stejně tak, jak ing. Matyáš reagoval na moji poptávku a jak probíhalo první zkušební setkání nad kafem, obdobně se rozvíjela i další spolupráce a následná stavba. Vše fungovalo věcně, otevřeně a dle plánu. Dokonce se musím přiznat, že mě celá stavba i přes pravidelné a bohužel neodmyslitelné fakturace opravdu bavila. Dům byl stavěn i přes extrémně komplikované podmínky na spádovitém a skalním terénu přesně dle harmonogramu, při pravidelných kontrolních dnech se detailně probírala provedená i plánovaná práce a kromě financí pro mě nepředstavovala celá akce absolutně žádnou zátěž. Tým stavební firmy věděl, co dělá a jak má vypadat kvalitní práce. Pokud bych měl ještě někdy stavět další dům, což je prakticky vyloučeno, protože tento je precizně proveden, tak by mi dělalo potěšení se opět obrátit na IPMB.
Majitel domu v Měchenicích


http://ipmb.cz/stavba-detail?id=55

Rodinná vila v Chýnici

Když jsem se pustil do vybírání stavební firmy pro svůj budoucí dům, byl jsem vybaven především strašidelnými příběhy svých přátel a pak 5 tipy a následně 5 nabídkami stavebních firem. Přesto, že nabídka IPMB patřila od začátku k těm nejdražším, již profesionalita a srozumitelnost jejího zpracování ukazovala na to, že tahle firma už pár podobně komplikovaných domů stavěla, zatímco pro ostatní jsou některé části projektu španělskou vesnicí. Referenční návštěvy mě pak ujistily o tom, že IPMB je jednou ze dvou firem, se kterými mi dává smysl se domluvit ... A zde mě přes počáteční obavy z takového jednání poprvé příjemně překvapila vysoká profesionalita a vstřícnost Pavla Matyáše... Nebylo to handlování na trhu, kdy jeden spekuluje o tom, kolik má ten druhý ještě vaty a jak moc ten první předstírá, že to potřebuje ještě stáhnout... Šlo o vysoce racionální, fundovanou a otevřenou diskusi o tom, co co stojí, jak se to dá udělat levněji, jaké to má dopady na životnost, vzhled, charakter domu atd. a co by byla a nebyla škoda na záměru architektů měnit... a tak jsme se osobními schůzkami, telefonáty a výměnami Excelových tabulek dobrali k rozpočtu, pod který jsme se mohli podepsat... O tom, že jsem vybral dobře, mě pak ujišťovala každá návštěva stavby a každé setkání s kýmkoliv z IPMB ... To, že se s každým na stavbě domluvíte česky, že stavby vedoucí Martin Nawrath je vysoce zodpovědný profík, se kterým je navíc legrace, a že s Vámi pokaždé úplně každý jedná s respektem a úctou, mi dodalo pocit komfortu a otevřenosti. A tak mi nebylo nepříjemné se na cokoli zeptat, vyjádřit pochybnost, nebo se pídit, jestli něco nemá být jinak, nebo třeba nejde udělat jednodušeji, levněji apod. Nikdy jsem se nesetkal s nepříjemnou reakcí, odmítnutím, nebo odseknutím typu "to se takhle dělá vždycky" apod.
ale vždy pouze s věcnou, trpělivou a profesionální odpovědí... A tak z původního předsevzetí, že se na stavbě stavím nejdéle jednou za dva dny, zůstalo jednou za týden nebo dokonce za dva a nebo prostě, když bylo potřeba... No a nakonec mi asi v polovině stavby zavolal mnou najatý nezávislý stavební dozor s větou "Já vám nechci tahat zbytečně peníze z kapsy, ten Martin to dělá dobře a nemá smysl, abych tam jezdil tak často."... I ve chvíli, kdy jsem z důvodu zásadní změny mého soukromí řešil, zda ve stavbě pokračovat a v jakém rozsahu, byl Pavel Matyáš opět profesionálním partnerem a podporou v takové diskusi a nikoli bezohledným podnikatelem, kterému je to s podepsanou smlouvou v ruce jedno... A tak jsme i přes tuto komplikaci stavbu dotáhli až ke zcela bezproblémové kolaudaci.
Za tři roky bydlení se na domě objevila potřeba jen dvou velmi drobných oprav ze strany Subdodavatelů IPMB, které byly řešeny stejně hladce a bezproblémově, jako celá stavba... No a od rozpočtu, na kterém jsme se na začátku domluvili, jsme se odchýlili o méně než 2%, ve kterých nebyla jediná koruna, kterou bych neschválil či před ní byl postaven jako před hotovou věc.
Takže zatímco většina mých přátel dostavěla s tím, že nechtějí už nikdy nic takového zažít, já bych s Pavlem Matyášem, Martinem Nawrathem a IPMB stavěl kdykoli znovu a věřím, že by mě to znovu bavilo... A navíc mi do života přibyli lidé, kterých si hluboce vážím a rád se s nimi setkávám.

Ondřej Moravec
leden 2017, Chýnice

http://ipmb.cz/stavba-detail?id=51

LV plan, s.r.o.

„Spolupráce s IPMB byla velmi pozitivní, na skvělé úrovni jak po profesní, tak po lidské stránce. Stavba bez konfliktů a s dobrými vztahy. Výsledkem je ideální stavba, kterou investor v době výstavby začne mít rád, a ne jak často bývá, ji nenávidět. Řád, provedení, pořádek, kvalita, kooperace s architektem, projektantem, TDI a hlavně investorem … vše v ideálním duchu. Pár % navíc vložených do stavby nehraje roli. Plánuji nyní svůj domek na rekreaci a daleké stáří. Věřím, že IPMB jej bude realizovat“

Ing. Lukáš Vrba
leden 2017, Praha

http://www.lvplan.cz/index.htm

Rodinný dům ve Vestec

Vážený pane inženýre,

dovolil bych si Vám toto cestou vyjádřit dík za dobrou spolupráci, která vyústila do zdařilé realizace. Od prvního momentu, kdy jste mi ukázal sídlo vaší firmy a dvě realizované stavby jsem věděl, že jsem na dobré adrese. Kvalita prací byla zřejmá a nediskutovatelná. V osobě stavbyvedoucího pana Jana Ježka máte zdatného vykonavatele a pokračovatele vašeho díla, rovněž s jeho prací jsem byl velmi spokojen. Samozřejmě, že v průběhu stavby docházelo k určitým změnám, drobným komplikacím, ale v tomto bodě mne zaujal zejména přístup, kde prioritou bylo řešení nového požadavku v co nejpřijatelnější ceně a nejkratším, možném termínu. Komunikace s autorským a technickým dozorem probíhala ve velmi tvůrčím duchu se společným cílem, úspěšným dokončením díla.
Nyní s určitým odstupem mohu říci, že i časový harmonogram stavby byl vypracován s rutinou ostříleného matadora a dodržován s nebývalou péčí, jakož i technologická návaznost jednotlivých profesí.
Vždy jsem chtěl vybudovat dům, za který bych se nemusel stydět a měl z něj dobrý pocit, myslím, že se nám to povedlo. Děkuji, pane inženýre! Závěrem si ještě dovolím konstatovat, stavba byla provedena ve výtečné kvalitě a za rozumnou cenu.

Ivana Lhotáková a Michal Pokorný


http://ipmb.cz/stavba-detail?id=53

Rodinný dům Černošice

Spolupráce s Ing. Matyášem a jeho firmou musíme hodnotit jedině pozitivně.
Před samotným rozhodnutím nás pan Matyáš provedl zhotovenými stavbami, které na nás udělaly velký dojem, rovněž nás fascinovalo jeho nadšení a náboj pro práci na novém
projektu. Při samotné výstavbě jsme se nesetkali s žádnými nepříjemnostmi. Během každé stavby se objeví problémy, které je nutno řešit, což se nám vždy podařilo díky vstřícnému přístupu pana Matyáše a jeho zaměstnanců. Stavbyvedoucí pan Nawrath byl až na výjimky denně přítomen na stavbě a na vše pečlivě dohlížel, včas nás informoval o dalších krocích, při kterých byla nutná naše spolupráce, a rovněž jeho pořádek v dokumentech a vedení stavebního deníku byla potěšující.
Rovněž subdodavatele firmy IPMB byli kvalitní a poctiví lidé. Po 2 letech bydlení v novém
domě jsme stále spokojeni, na nedostatky jsme nenarazili a firmu pana Matyáše vřele
doporučujeme našim přátelům.


Manželé Novotní – RD Černošice


manžele Novotní.pdf

Rodinný dům Ořech

Praha, červenec 2013

Po zkušenostech s několika předchozími rekonstrukcemi, dostavbami a přestavbami
bydlení jsme dlouho zvažovali, zda ještě máme odvahu pustit se do individuální výstavby
rodinného domu. Po letech neúspěšného hledání hotového domu, který by odpovídal našim představám, jsme se však nakonec rozhodli pro stavbu na zelené louce a svého
rozhodnutí určitě nelitujeme. Měli jsme šťastnou ruku již při výběru autora návrhu a projektové dokumentace domu. Paní architekta nám následně doporučila několik
stavebních firem, se kterými měla pozitivní zkušenosti z předchozích realizací.
Ve výběrovém řízení zvítězila společnost IPM Building, a to zdaleka nejen z důvodu nabídnuté ceny, ale hlavně díky vstřícnému přístupu majitele firmy, pana Ing. Matyáše,
který sám aktivně navrhoval možná vylepšení a alternativní řešení. Pro IPMB hovořila také skutečnost, že se specializují na individuální projekty, a že často spolupracují s několika známými architekty, o kterých jsme věděli, že jsou velmi nároční na kvalitu provedení prací.
Měli jsme možnost osobně navštívit některé jejich předchozí realizace, jejichž spokojení
majitelé a kvalita provedení detailů nás přesvědčily. Naše volba se ukázala být správnou.
V průběhu celé stavby, která od prvního kopnutí do předání domu trvala pouze 13 měsíců,
se nevyskytly žádné vážnější problémy.
Komunikace s majitelem panem Matyášem, i stavbyvedoucím panem Nawrathem, byla po
celou dobu výstavby příjemná a bezproblémová.
Veškeré termíny a dohody byly plněny.
S odstupem necelého jednoho roku od dokončení a předání domu můžeme potvrdit velmi dobrou kvalitu zhotovení. Přístup firmy při odstraňování drobných závad v rámci záruční doby je rovněž naprosto bezproblémový.
Celkově hodnotíme spolupráci se stavební firmou IPM Building velmi pozitivně.
Pokud bychom někdy v budoucnu uvažovali o další stavbě, určitě bychom se na ně znovu obrátili.

Pěkníkovi

Pěkník.pdf

Rodinná vila v Jevanech

Z plánované totální rekonstrukce vily z 30. – tých let jsem měl těžkou hlavu –
žádné zkušenosti se stavbou jsem neměl a od většiny svých známých jsem slyšel spíš hororové historky. Situace u mě byla o to složitější, že pracuji v zahraničí, takže jsem se stavbě prakticky nemohl věnovat.

Firma IPMB mi byla doporučena kolegou – a to tak vehementně, že jsem jej až podezíral,
že pro ně pracuje jako prodejce. Zkušenosti, které popisoval, byly natolik v rozporu se všemi ostatními, že jsem mu nechtěl věřit. Nicméně vše se potvrdilo.

S firmou - a jmenovitě se stavbyvedoucím Oldřichem Semencem – jsme rychle našli
způsob komunikace, který fungoval i vzhledem k mé nepřítomnosti.
Rekonstrukce byla nakonec docela složitá – dům byl v horším stavu, než jak jsme původně očekávali. Vše ale proběhlo absolutně bez problémů, nestalo se mi ani jednou,
že bych byl nespokojen s kvalitou práce.

Dnes svým známým doporučuji firmu IPMB stejně jako můj kolega.
A s každou další stavbou se budu obracet nejprve na ně.


Vít Sedláček
30. 7. 2013, Jevany

Jevany.pdf

Ing. arch. Jan Línek

Reference o firmě a osobě ing. Pavla Matyáše
Při své víc jak 30leté praxi jsem měl možnost poznat řadu stavebních firem a s nimi spojené osoby jak na úrovní vedení, tak realizátorů v terénu. Jsou mezi nimi takoví a těch je nemalé množství, na které bych pro jejich organizační schopnosti raději zapomněl a pak je zde několik, které jsem si zapamatoval pro jejich odpovědný přístup ke složité problematice stavění. Jednou z nich je firma ing. Pavla Matyáše a především pak jeho osoba. S těmito lidmi jsem prošel přerod od prefabrikovaného stavebnictví, které zahubilo řadu řemesel, které se po roce 1989 musely obnovovat, ztratilo vztah k detailu stavby a pohřbilo iniciativu stavitelů e vztahu ke stavebnímu dílu, šlo o objemy a kvalita zůstala stranou. Změnou podmínek, ve kterých se investor stal opět investorem sledující parametry objednávaného stavebního díla, vyžadujícím fungující stavbu, dodržování termínů a nabídnutých cenových hladin, včetně změny v technologiích se stále novou inovací, bylo zajímavé sledovat a srovnávat osoby a vznikající firmy na trh. Některé vzaly svůj vznik jako možnost dělat něco co každý umí bez jakéhokoliv pochopení, že stavba je složitý mechanismus vyžadující více než „české všeumělectví“, bez snahy o další vývoj firmy a osobního vzdělávání s vidinou možného zisku. Tak jsem měl možnost sledovat otřesné výstupy stavebních firem, kdy neznalí klienti přebírali totální zmetky. V tomto klimatu jsem na stavbě „Rodinná usedlost v Kostelci na Černými lesy“ (cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví - oblast Kolín – stavba dílo 1998 1. místo), měl možnost poznat, tehdy ještě stavbyvedoucího mladého inženýra Pavla Matyáše. Již tehdy jsem vnímal, že jde o systematickou osobu všestranně usilující o svůj vývoj, se ctižádostí dosáhnout kvalitních výsledků, které tyto stavby pro konkrétní soukromé klienty, byt svou velikostí a investičními náklady nepřevyšují závratné částky, vyžadují. Vnímal jsem jeho pozitivní snahu problémy řešit oproti systému nespolupráce s projektantem a odkazem na nedostatky projektové dokumentace. Pan inženýr Matyáš velmi rychle pochopil nutnost tvůrčí spolupráce při těchto víceméně unikátních stavbách a velmi aktivně spolupracoval v řadě řešení, která se odvíjela od postupu stavby. Na základě těchto velmi dobrých zkušeností, které získal na jiných stavbách po stránce technické, organizační a práce se zaměstnanci, jimž přerod od dělníka pracujícího na socialistické stavbě po dělníka pracujícího pro soukromé majitele, ještě chvíli potrvá.
Všechna tato poznání mě vedly k tomu, že jsem mohl jeho firmu doporučovat kolegům, patřícím k české architektonické špičce, pro realizaci jejich návrhů a dle výsledků vím, že jsem nepochybil. Sám bych chtěl v naší úspěšné spolupráci pokračovat. Proto si dovoluji v tomto případě kladně referovat o jeho osobě a firmě.
V Praze 23.2 2003
Ing. arch. Jan Línek
člen České komory architektů


reference_linek.pdf http://www.arch.cz/linek/

Rodinný dům ve Všestarech

Potenciálním investorům

6. března 2010

Výběr společnosti IPMB a zejména následná spolupráce s panem majitelem Ing. Pavlem Matyášem a jeho zaměstnanci bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme mohli při stavbě našeho rodinného domu udělat. Architektem navržený dům, obohacený o netradiční technologie vyžadoval pečlivý, precizní a odpovědný přístup, kterého firma IPMB bezesporu dosáhla, což je v současné době na stavebním trhu prakticky výjimkou. Spolupráce s panem Matyášem velmi brzy přesáhla „dodavatelsko-odběratelský“ vztah, kdy jsme dům v průběhu stavby společně dotvářeli a zlepšovali. Při jakékoliv další realizaci jsme připraveni se znovu obrátit na společnost IPMB a pana ing. Pavla Matyáše, stejně jako jsme připraveni se osobně podělit s kýmkoliv o naše pozitivní zkušenosti.

Veronika a Vladislav Minářovi


reference_minarovi.pdf

Rodinný dům Srch u Pardubic

Před narozením prvního potomka jsme začali řešit otázku nového bydlení, neboť stávající panelový byt 1+1 nebyl pro rodinu byť jen s jedním dítětem nadále vyhovující. Vzhledem k tomu, že „katalogové domy“ se nám nelíbili, oslovili jsme jednu pražskou architektonickou kancelář s požadavkem na projekt rodinného domu pro čtyřčlennou domácnost. Po konkretizaci našich základních představ a požadavků vypracovali dva mladí architekti projekt atypického rodinného domu, který se vyznačoval celou řadou náročných a nevšedních konstrukčních i technologických řešení. Projekt se nám však velmi líbil, a proto jsme po nalezení vhodného pozemku pro umístění stavby nedaleko Pardubic, začali s hledáním stavební firmy, která by ji zrealizovala. Nakonec nám byla pražskými architekty doporučena firma IPM Building spol. s. r. o., která se specializuje na stavbu tzv. atypů, tedy staveb vyžadující nekonvenční přístup nejen po stránce technologie, ale také co se týče hledání společných kompromisů mezi architektem, investorem a stavební firmou, neboť ne vždy jsou představy architekta v praxi realizovatelné a ne vždy má investor pochopení a finanční prostředky pro konstrukční a mnohdy i zcela nepraktické „výstřelky“ navržené architektem.
Je však třeba uvést, že stavební firma Ing. Pavla Matyáše se své role zhostila velmi profesionálně a bylo doslova radostí spolupracovat s jejich lidmi na budování našeho snu o bydlení. Stavby byla dokončena v prosinci 2004 a do dnešního dne, až na několik drobností, které jsou zcela standartní způsobem řešeny v rámci reklamace, vše funguje jak má.
Závěrem podotýkám, že s ohledem na kvalitu, serióznost, profesionalitu a zkušenosti stavební firmy IPM Building spol. s. r. o. Ing. Pavla Matyáše, je v dnešní době obtížné, ne-li dokonce nemožné, najít na našem trhu obdobnou firmu s mnohaletými zkušenostmi v oblasti výstavby atypických rodinných domů.


reference_polakovi.pdf

Rodinný dům v Říčanech

Věc: Reference – výstavba rodinného domu v Říčanech
Firmu IPMB jsme si vybrali pro výstavbu rodinného domu před 4 roky. Individuální výstavba je vždy složitý proces, protože investor zpravidla nemá (až na výjimky) s výstavbou velké zkušenosti a tudíž je celý proces pro něho nový a svým způsobem dobrodružný. S IPMB však vše proběhlo bez větších komplikací a k naší spokojenosti, dobrodružství se nekonalo. IPMB uvedlo velmi kvalitní práci, vše v rámci domluvených termínů a odsouhlasenému rozpočtu. Díky svým zkušenostem a přístupu nám IPMB ušetřila řadu starostí a přispěla radou k praktickému dotažení projektovaných řešení. Pokud bychom snad ještě stavěli další dům, tak bychom neváhali IPMB přizvat ke spolupráci již v projektové fázi pro konzultaci praktických řešení z pohledu proveditelnosti, praktičnosti používání a v neposlední řadě též nákladů.
Výběr firmy IPMB bylo z našeho pohledu velmi dobré rozhodnutí a neváhali bychom stavět s IPMB znovu.
Jan a Jana Stehlíkovi
Říčany

reference_ricany.pdf

Rodinný dům Průhonice

Firma IPMB pro nás stavěla rodinný dům v letech 2004-2005. Velice oceňuji aktivní přístup představitelů firmy od samého začátku, kdy nás upozornili na některé chyby v projektu, nebo materiálové kombinace které by mohly přinést v budoucnu problémy a zároveň navrhli řešení. Ačkoliv stavba probíhala ve složitých podmínkách, v důsledku dlouhodobě nepříznivého počasí byl pozemek silně podmáčený, termíny stavby byly v zásadě dodržovány. Velice si vážím osobního přístupu i profesionality p. Matyáše, jehož cílem je profesně dobře odvedená práce a spokojenost zákazníka. I v záruční době se firma k případným reklamacím staví čelem a nesnaží se je svést na své subdodavatele. Navíc v době, kdy byl dům důsledku přívalového deště vytopen, nám firma nad rámec svých povinností poskytla okamžitou akutní pomoc při zprovoznění domu a po vysušení se ujala i rekonstrukce.
V současné době je opravdu vzácnost najít firmu, ke které by se člověk vracel, firma IPMB takovou je. Pokud bych někdy v budoucnu stavěla dům, určitě bych znovu zvolila firmu IPMB.
Ing. Renata Prokopová, Praha
Ing. Vladimír Prokop, Praha

Praha, 8.3 2010

reference_pruhonice.pdf

Kojenecký ústav Kolín

V roce 2008 společnost IPM Building spol. s. r. o., Kolín, zastoupená panem Ing. Pavlem Matyášem, realizovala úpravu podkroví v budově Kojeneckého ústavu Kolín. Z těchto prostor vznikla pod pečlivým dohledem stavbyvedoucího Jiřího Ježka, Dis., nová prostorná a útulna herna pro naše děti.
Stavební práce probíhali s co nejmenším zatížením chodu provozu našeho zařízení, v odpovídající vysoké kvalitě, v souladu s harmonogramem prací a se smluvními podmínkami.
S průběhem celé akce jsme byli velice spokojeni, byla nám v rámci této realizace věnována i následná péče v době dohledu nad uvedením prostor do provozu a zajištění nad případnými drobnými opravami.

MUDr. Eva Nemeškalová
Ředitelka Kojeneckého ústavu Kolín

reference_kojenecky_ustav.pdf

hcA hnilička-císler-architekti

Ing. Pavel Matyáš
IPM Building

Věc: Reference Vila Dubeč
S firmou pana Matyáše bylo radost spolupracovat. Stavbu měli výborně zorganizovanou a uklizenou. Naše velmi podrobné a náročné prováděcí detaily měli pečlivě nastudované a dobře si připravili postup realizace, takže samotné kontrolní dny probíhaly hladce a plynule ve tvůrčí atmosféře.
Pavel Hnilička


reference_architekt_hc.pdf http://www.hca.cz/

A.LT ARCHITEKTI v.o.s

S firmou IPMB jsme realizovali RD v Hostivaři.
Průběh celé realizace díla byl z mého pohledu bezproblémový.
Kultura stavění, kterou firma nabídla, není v českém prostředí samozřejmostí.
Nadstandartní komunikace, kvalita řemesel, ochota vyzkoušet nové technologické postupy se udrželi od začátku až do konce realizace stavby.
V Hostivaři bylo jasně cítit, že „Stavění“ je pro firmu srdcovou záležitostí.

Ing. Arch. Peter Lacko


reference_lacko.pdf http://www.a-lt.cz/

Rodinný dům Klánovice

Reference: Rodinný dům Klánovice
Díky stavební firmě IPMB Ing. Pavla Matyáše se nám podařilo vybudovat krásný dům, kde mají hlavní slovo pečlivě vybrané materiály, světlo a otevřený prostor. Je to dům, ve kterém se příjemně žije, který nám denně dává radost
Za zrealizování našeho snu o novém domově firmě IPMB upřímně děkujeme.
Majitelé domu


reference_klanovice.pdf

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

Vážený pane inženýre,
Tímto vám sděluji, že za společnost OK PLAN ARCHITECTS jsme s výsledky na našich společných stavbách a s kvalitou Vaší práce velice spokojení. Především oceňujeme operativní přístup, kvalitu odvedené práce a především smyl pro detail všech Vašich lidí, kteří především v rolích stavby vedoucích dosahují vysoké kvality.
Tento Váš přístup a především zaměření na nestandartní, atypické rodinné domy je v měřítku naší republiky ojedinělý a svědčí o vysokém stupni profesionality a kvality, jelikož tato část stavebního spektra patří mezi nejnáročnější ve svém oboru.
S úctou
arch. Luděk Rýzner
březen 2010

reference_ok_plan.pdf http://www.okplan.cz/main.aspx?lng=cz

Rekonstrukce základní školy v Ovčárech

Reference: Rekonstrukce školy v Ovčárech
Obecní úřad Ovčáry v roce 2009 se rozhodl uskutečnit celkovou rekonstrukci budovy a půdní vestavby ZŠ a MŠ s celkovými náklady cca 15 miliónů.
Pro realizaci díla byla výběrovým řízením vybrána firma IPM BUILDING spol. s.r.o. Kolín, která odvedla dílo ve vzorné kvalitě.
Do celkové rekonstrukce budovy byly zahrnuty výměny stropních konstrukcí ve dvou podlažích, vybudování nového sociálního zázemí, elektroinstalace, výměna oken, obnova schodištních těles a podlah. Nejnáročnější částí akce byla výměna střešní konstrukce s půdní vestavbou, kde vznikly nové třídy pro MŠ a ZŠ, zázemí pro učitele a kabinety. Nebyla opomenuta i celková úprava okolí školy.
Celková rekonstrukce budovy přinesla Obecnímu úřadu Ovčáry novou dominantu a stoprocentní navýšení počtu žáků ZŠ a MŠ.
Jaromír Podnecký
místostarosta obce

reference_zs_ovcary.pdf

Ing. Arch. Markéta Cajthamlová

Reference na firmu IPM Building spol. s.r.o.

Spolupracovala jsem s firmou pana Matyáše na několika projektech. Tedy přesněji řečeno, stal se stavební firmou, která realizovala naše projekty. Naše kancelář projektuje menší zakázky, s o to větším úsilím a péčí o kvalitní provedení stavby a jejích detailů.
Firma pana Matyáše pro mne ze všech zkušeností, bohužel, byla zatím jediná, která se na věci dívá podobně, projekt ji zajímá, má tvůrčí a vstřícný přístup k řešení problémů, kvalitní přípravu stavby, zodpovědné stavbyvedoucí, kteří nemají „na krku“ několik staveb najednou a mohou se tak věnovat vedení stavby se vším, co k tomu patří. I nasazení pana Matyáše jako majitele firmy a osobní zájem o stavbu je nevídaný.
To vše zdánlivě samozřejmé se v našich krajích zatím pořád běžně nevyskytuje.
Ing. Arch. Markéta Cajthamlová


reference_marketa_cajthamlova.pdf http://www.arch.cz/cajthamlova/

Prof. Ing. Arch. Zdeněk Zavřel

Reference na firmu IPM Building spol. s.r.o.
Firma ing. Matyáše vyhrála zakázku na stavbu rodinného domu na jižní straně Ještědu v otevřeném nabídkovém řízení a podařilo se jí dodržet jak slíbenou cenu, tak i termín a v neposlední řadě dohodnutou kvalitu. Realizace projektu našeho domu, který nebyl zcela typický, nebyla jednoduchá – složité a obtížně dostupné místo, rozsáhlá dřevěná konstrukce a atypické detaily- vše bylo zvládnuto k naší spokojenosti.
Žijeme v domě již více než 6 let a jsme s úrovní práce velmi spokojení. Tam, kde bylo třeba něco v rámci garance doplnit, byla nám firmou poskytnuta další služba a vždy jsme se mohli spolehnout na jejich podporu.
Prof. Ing. Arch Zdeněk Zavřel

reference_zdenek_zavrel.pdf http://www.youtube.com/watch?v=iG_iADm1lGM

Rodinná vila v Praze 10

Vážený pane Matyáši,

Posíláme slíbenou referenci k našemu domu.

„S průběhem i výsledkem stavby jsme byli velmi spokojeni. Přestože jsme v té době byli v zahraničí, stavba probíhala bez větších problémů. IPMB velmi efektivně řešilo běžné komplikace, které se na stavbě vždy vyskytnou. Bylo vidět že IPMB má zkušenosti s podobně náročnými stavbami a často nám dokázali poradit i nad rámec toho, co byste očekávali od stavební firmy. Jsme, radí, že jsme stavěli dům s IPMB, potvrdili ve všech směrech svoji kvalitu.“

„investoři vila Praha 10“

reference_pha10.pdf

Rodinný dům Šestajovice

Reference: Rodinný dům Šestajovice
Společnost IPM Building nás přesvědčila již při výběrovém řízení svým přístupem a profesionalitou. Realizace stavby se po celou dobu řídila předloženým harmonogramem. Všechny profese plnily své úkoly dle předem stanovených dohod a ve stoprocentní kvalitě. Dennodenní přítomnost stavbyvedoucího se projevila v celkovém výsledku stavby, které předčila naše očekávání. Komunikace na všech úrovních byla konstruktivní a spolupráce velmi příjemná. Tuto společnost jsme doporučovali několika dalším zájemcům a stavbu RD.
S pozdravem Radka Čapková

reference_sestajovice.pdf